Mig segle d'història ens avala

Serveis Enginyeria Vall

Enginyeria Vall Construcció Urbanisme i Obra Civil Instal·lacions Medi Ambient Permisos i llicències |

Què et podem oferir

Els nostres serveis dins del camp de l’enginyeria abasten, entre d’altres, obres industrials, instal·lacions de tot tipus, urbanisme, enginyeria civil, medi ambient, permisos i llicències, entre d’altres.

Mig segle d’història ens avala.

Icona del servei construcció: un casc

Construcció

Redacció de Projectes, Direccions d'Obra i Càlculs Estructurals per a la Construcció d'Edificis Industrials, Naus per Lloguer, Magatzems Logístics, Oficines, etc...

Icona del servei urbanisme: carretera

Urbanisme i Obra Civil

Execució de projectes d'urbanisme, d’urbanització de nova execució i adequació d’urbanitzacions existents, accessos a carreteres i obres hidràuliques en general.

Icona del servei instal·lacions: eines

Instal·lacions

Disseny i càlcul de tot tipus d'instal·lacions: baixa tensió, climatització, ACS, aigua freda, sanejament, telecomunicacions, il·luminació, aerotermia, etc...

Icona del servei medi ambient: una fulla

Medi Ambient

Realització d'estudis i justificacions de protecció medi ambiental, per la millora continua de l'entorn i el nostre futur. Emissions a l'atmosfera i sonores, residus, abocaments d'aigües, etc...

Icona del servei permisos i llicències: un document

Permisos i llicències

Realització de projectes, documentació tècnica o altres requeriments de les diferents administracions que permetin l’obtenció de les corresponents llicències tant d'instal·lacions, obres, activitat, etc...