Permisos i llicències

Llicències i permisos d’obres
Llicències ambientals i d’activitats
Autorització d’instal·lacions
Registre industrial i registres sanitaris

Oferim el servei de redacció de qualsevol tipus de projecte, documentació tècnica o altres requeriments de les diferents administracions que permetin l’obtenció de les corresponents llicències per a la posada en funcionament de les seves diferents instal·lacions, així com el seguiment dels expedients fins a la seva conclusió.

Llicències i permisos d’obres
 • Obres majors (de nova planta, ampliació, reforma i rehabilitació)
 • Obres menors
 • Obres d’execució immediata
 • Guals
 • Connexió al clavegueram
 • Parcel.lació i reparcel.lació
 • Enderrocs i moviments de terres
 • Afeccions a carreteres, autopistes, ferrocarrils, ports, conduccions i serveis, etc.
Molls de càrrega i descàrrega d'una nau industrial, vistos des del pati, abans de realitzar el paviment.
Gatera Municipal
Llicències ambientals i d’activitats
 • Llicències ambientals (Annexos I, II i III del Reglament que desenvolupa la Llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (LIIA)
 • Llicències d’activitats i d’obertura, i altres Annexos propis de cada Ajuntament
 • Petició de Certificats de Compatibilitat Urbanística
 • Estudis d’impacte ambiental
 • Plans d’emergència
 • Permisos d’abocament
Autorització d’instal·lacions
 • Elèctriques de baixa, mitja i alta tensió
 • Calefacció, climatització i aigua calenta sanitària
 • Gasos combustibles
 • Aparells a pressió
 • Emmagatzematge de productes químics
 • Emmagatzematge de productes petroliers
 • Fred industrial
 • Homologació d’aparells de tipus únic
Estudi Rotonda Mirasol
Via verda
Registre industrial i registres sanitaris
 • Inscripció o modificació al Registre d’Establiments Industrials de Catalunya (REIC)
 • Inscripció, ampliació o modificació al Registre Sanitari

POSA'T EN CONTACTE

Enginyeria Vall Construcció Urbanisme i Obra Civil Instal·lacions Medi Ambient Permisos i llicències |

Parla’ns del teu projecte

Expliqueu-nos el vostre projecte, ja sigui d’obra publica, privada, instal·lacions o construcció. Estarem encantats d’assessorar-vos i acompanyar-vos durant tot el camí. Des de la redacció del projecte, passant pels tràmits amb l’administració, fins a la direcció i finalització de les obres. Som Estudi d’Enginyeria Vall, i som aquí per ajudar-vos.