Construcció

Edificis Industrials
Promocions de Naus
Reformes en Edificis
Càlcul d'Estructures

A partir de les dades i requeriments del client, realitzem els primers estudis per al millor desenvolupament de l’activitat. Un cop definit l’avantprojecte, desenvolupem el projecte executiu, el presentem a les administracions competents, i mentre aquest segueix el seu curs, demanem els pressupostos als industrials, que analitzem i oferim al client mitjançant quadre comparatiu de les millors alternatives. Obtinguda la llicència i escollits els industrials, dirigim les obres i les instal·lacions, supervisant amb el màxim rigor el compliment de terminis, qualitats i pressupostos.

Edificis Industrials

Els projectes d’edificis industrials “a mida”, és a dir, concebuts per acollir una activitat concreta, són una de les nostres especialitats. Conjuntament amb el client, desenvolupem el “layout” i dissenyem tots els espais (oficines, zones d’emmagatzematge, producció, càrrega i descàrrega, vestidors i serveis, aparcaments, etc.), i les instal·lacions necessàries.

Façana acabada d'una nau industrial prefabricada abans de realitzar el paviment de patis.
Mur cortina en fase de muntatge a una promoció de naus industrials adossades.
Promocions de Naus

Analitzem el solar aportat per tal d’adaptar-lo a les necessitats del promotor i obtenir el màxim rendiment i edificabilitat, tenint en compte la superfície, la tipologia constructiva, la possibilitat de rebre futures instal·lacions i espais per a oficines en planta entresolat. Si cal ens encarreguem de la parcel·lació del solar, així com de tots els tràmits necessaris per a l’ocupació de les naus (alta d’IBI i llicència d’ús i ocupació).

Reformes en Edificis

Analitzem i dictaminem la bondat de l’edifici (estructures, cobertes, capacitat de desguàs de les clavegueres, etc.), i a partir d’aquí redissenyem i condicionem els espais disponibles per a obtenir la millor distribució i funcionalitat: obertura de buits, eliminació i redistribució d’envans, supressió de pilars i parets de càrrega per estintolaments i altres elements estructurals, construcció de forjats sobrealçats interiors, reforma de façanes, etc.

Oficines d'una nau industrial amb solàrium.
Vista d'un assemblatge de passera metàl·lica a la part superior d'un parc municipal.
Càlcul d'Estructures

Realitzem càlculs d’estructures, tant metàl·liques com de formigó armat. Hem calculat des de torres per a refineries petroquímiques i altres indústries, fins a tot tipus d’elements estructurals d’edificis.

POSA'T EN CONTACTE

Enginyeria Vall Construcció Urbanisme i Obra Civil Instal·lacions Medi Ambient Permisos i llicències |

Parla’ns del teu projecte

Expliqueu-nos el vostre projecte, ja sigui d’obra publica, privada, instal·lacions o construcció. Estarem encantats d’assessorar-vos i acompanyar-vos durant tot el camí. Des de la redacció del projecte, passant pels tràmits amb l’administració, fins a la direcció i finalització de les obres. Som Estudi d’Enginyeria Vall, i som aquí per ajudar-vos.